Çalışma Saatleri

  • Hafta İçi

    09:00 - 18:00

  • Hafta Sonu

    10:00 - 17:00

VHIT (VIDEO HEAD İMPULS TEST) NEDİR? NE İŞE YARAR?

VHIT

VHIT (VIDEO HEAD İMPULS TEST) NEDİR? NE İŞE YARAR?

İç kulağımızdaki bir birine dik açıyla yerleşmiş üç adet yarım daire kanallar sayesinde dengemizi kaybetmeden ve nesneleri gözümüzden kaçırmadan rahatlıkla hareket edebiliyoruz, spor yapabiliyoruz, çeşitli karmaşık hareketleri hızlı ve güvenli yapabiliyoruz.

İç kulağımızdaki bir birine dik açıyla yerleşmiş üç adet yarım daire kanallar sayesinde dengemizi kaybetmeden ve nesneleri gözümüzden kaçırmadan rahatlıkla hareket edebiliyoruz, spor yapabiliyoruz, çeşitli karmaşık hareketleri hızlı ve güvenli yapabiliyoruz. İç kulak yarım daire kanallarımızın her birini ayrı ayrı inceleyip işlevini ölçen ve değerlendirebilen tek yöntem VHIT' tir (Video kayıtlı kafa itme testi). VHIT, hastalarımıza doğru tanı koymamız ve hastalığın türüne göre en uygun tedavi planlamamıza yardımcı olmaktadır. Çalışma prensibi klinik HIT (Head Impuls Test) ile aynıdır. Klinik HIT‘te olduğu gibi baş ve gözün hareketsel ilişkisine dayalı çalışır. Klinik HIT‘in aksine VHIT video kaydı olan özel gözlük sayesinde vestibulooküler refleks'i görüntüler ve ölçer, ivme ölçer sayesinde kafa hareketini algılar ve göz hareketiyle ilişkisini analize eder. Ayrıca herbir yarım daire kanal için ayrı ayrı izole değerlendirmeye alınır. İç kulaktaki horizontal yarım daire kanalın vestibulooküler refleksinin değerlendirilmesinde ise en fizyolojik ve değerli yönemdir. VHİT vestibulooküler refleks hakkında objektif veriler sunar ve klinik olarak ölçme karşılaştırma kaydetme olanakları verir. Bu özelliklerinden dolayı VHIT klinik pratikte kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Akut vertigo ataklarıyla acile başvuran hastaların muayenesi esnasında baş dönmesinin beyin veya iç kulak kaynaklı ayırımında oldukça yararlı ve klinik HIT‘e göre daha güvenilir veriler sağlamaktadır. Bu nedenle acil servislerde de VHIT kullanılmaya başlamıştır.

Her ne kadar hem VHIT hem kalorik test vestibulooküler refleksi ölçmek için kullanılsa da aynı kişideki sonuçları ikisinde farklı olabiliyor. Bunun sebebi muhtemelen uyarı mekanizmaları ve etkilenen vestibüler dallar ile ilgili olsa gerek. Ayrıca bunlar farklı hastalıklarda farklı hassasiyete sahiplerdir. Kalorik testlerin aksine VHİT iç kulağa fizyolojik ve daha doğal uyarı vererek çalışmaktadır. Ayrıca kalorik teste göre daha yüksek frekanslarda (3-5 Hz) değerlendirme yapmaktadır.

Non invazif yöntem olması, yüksek doğrulıkta sonuçlar elde etmesi, dış kulak ve orta kulak durumlarından etkilenmemesi, her kulağı ve herbir yarım daire kanalları ayrı ayrı ele alabilmesi, nispeten kısa süren yöntem olması, çocuklarda da kullanılabilmesi, fizyolojik vestibulooküler refleks çerçevesinde değerlendirme yapması, VHIT‘İ biz klinisyenler için değerli kılmaktadır.