Çalışma Saatleri

  • Hafta İçi

    09:00 - 18:00

  • Hafta Sonu

    10:00 - 17:00

Ani İşitme Kaybı Tanımı

Ani İşitme Kaybı Tanımı

İnsanların hayatında yaşayabileceği önemli sorunlardan birisi bir gün aniden işitme kaybı olduğunu ya da hiç işitemediklerini algılamalarıdır. Bu durum başınıza geldiyse siz bir ani işitme kaybı hastası olabilirsiniz.

İnsanların hayatında yaşayabileceği önemli sorunlardan birisi bir gün aniden işitme kaybı olduğunu ya da hiç işitemediklerini algılamalarıdır. Bu durum başınıza geldiyse siz bir ani işitme kaybı hastası olabilirsiniz. Yapılan bilimsel çalışmalarda her yıl yüzbin kişiden 15 civarında insanın ani işitme kaybı yaşadığı ortaya konmuştur. Pek çok neden ortaya konmasına rağmen tüm yönleri ve sebepleri hala net olarak bilinmeyen ani işitme kaybının en önemli özelliği acil bir durum olarak değerlendirilmesi gerektiği ve tedavinin çok hızlı yapılmasının hastanın iyileşme sürecine direk etki edeceği bir klinik durum olmasıdır. Eğer çok hızlı bir şekilde erken dönemde işitme kaybı olan hastaya tedavi başlanmazsa bu hasta yaşamına kalıcı işitme kaybı hastası olarak devam edebilir.

Ani İşitme Kaybının Tam Tıbbi Tanımı Nedir?

Daha önce işitme kaybı şikayeti olmayan bir kişide 3 gün içerisinde başlayan 3 ardışık frekansta 30 desibelden fazla sensörionöral tip işitme kaybının olması durumunu ani işitme kaybı olarak tanımlayabiliriz. Bu kayıp çok yüksek oranda tek taraflı olup tek kulağı etkiler. Bu kaybın mutlaka işitme testi olan odyometri ile tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Ani İşitme Kaybının Bilinen Nedenleri Nelerdir?

Ani işitme kaybı nedeni her zaman tespit edilemeyen bir hastalıktır. En sık nedenler kafa travmaları , enfeksiyonlar özellikle virüs kaynaklı, uçuş sonrası ya da dalış sonrası oluşabilecek basınç travmaları . şiddetli sese maruziyet, iç kulak hastalığı, yüksek sese maruziyet , sistemik hastalıklar , damar ile ilişkili durumlar, kemoterapi alan hastalardaki ilaçlardır.