Çalışma Saatleri :
Hafta içi 09:00 - 18:00
Hafta Sonu 10:00 - 17:00

Sıkça Sorulan Sorular

Kokuşurken çocuğunuza yakın mesafede olmaya çalışın ve çocuğunuzun yüzünüze bakmasını sağlamaya çalışın. Kelimeleri daha net telafüz etmeye çalışın ve çocuğunuz bir şeyi anlamadığında tekrar etmekten hiç üşenmeyin.

Evet. Çünkü eğer orta kulakta sıvı çok uzun süre kalırsa kalıcı ve daha büyük sorunlara yol açabilir. Ayrıca sıklıkla küçük yaştaki çocuklar ağrı haricindeki şikayetlerini dile getiremezler ve farkedilemeyebilir. Dolayısıyla Orta kulak sıvı sorunu bitene kadar çocuğunuzu düzenli olarak hekim kontrollerine götürmelisiniz.

Çocuklarda ameliyat genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir. Hastaların kulak zarına küçük kesi yapılarak orta kulaktaki sıvı çekilir, sonrasında ventilasyon tüpü dediğimiz küçük tüp kulak zarına yerleştirilir. Ameliyat genellikle kısa süren bir işlemdir.

EOM'un tam olarak bir ilaç tedavisi yoktur. Ancak altta yatan başka da sağlık sorunları varsa (örenğin alerjik rinit, sinüzit, boğaz enfeksiyonu gibi) onları tedavi etmek için ilaç tedavisi verilebilir. EOM'da etkinliği ispatlanmış herhangi bir ilaç, gıda takviyesi, bitkisel ürünler, diyet veya benzeri tedavi yöntemleri günümüzde yoktur. Dirençli veya ilerileyici EOM olgularında cerrahi tedaviye başvurulur.

Çocuğunuzu sigara ortamından uzak tutun (bilhassa kapalı alanlarda), eğer çocuğunuz bir yaşını doldurdu ise ve halen emzik kullanıyorsa emziği bıraktırdığınızda EOM gerileyebilir.

EOM'un en sık semptomları: kulakta tıkanıklık, dolgunluk, ve hafif işitme kayıplarıdır. Ama bazen çocuklar uyku bozukluğu, emosyonel sorunlar, hırçınlık, konuşmada gecikme, sakarlık, dengesizlik, veya okulda başarısızlık gibi sıkıntılar da yaşayabilirler.

Evet. EOM tam olarak ne zaman başladığı belli olup üç aydan daha kısa süredir devam ediyorsa kendiliğinden iyileşme ihtimali yüksektir. Ama eğer EOM üç aydan daha fazla süredir devam ediyorsa veya ne zaman başladığı bilinmiyorsa o zaman dirençli olma ihtimali yüksektir.

Evet, kaybolabilir dolayısıyla eğer altta yatan başka sağlık sorunu yoksa hekimler genelde herhangi bir ek tedavi vermeksizin 3 aylık yakın takip önermektedir.

EOM’un gelişme sebebine, devam etme süresine, gelişen işitme kaybına, hastadaki ek patolojilerin varlığına (geniz eti, kronik bademcik iltihabı, yarık damak vs) ve başka da birçok faktörler göz önünde bulundurularak doktorunuz:

 • Hiçbir ilaçsız takip
 • İlaçla tedavi
 • Cerrahi tedavi (kulak zarına tüp takılması) önerebilir.

EOM genellikle ağrı sızı yapmadığı için sıklıkla ebeveynler tarafından fark edilememekte veya doktor tarafından tesadüfen rastlanmaktadır. Hastaların en sık şikayeti işitme azlığı, kulakta uğultu sesidir. Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birini çocuğunuzda farkederseniz EOM açısından şüphelenmelisiniz:

 • İşitme azlığı Televizyonu çok yakından seyretme
 • Konuşma ve dil gelişiminde gecikme
 • Sık üst solunum yolu enfeksiyonu veya kulak enfeksiyonu
 • İlgisizlik
 • Dikkat bozukluğu
 • Okul başarısında düşme
 • Denge bozuklukları (baş dönmesi)
 • İçe kapanıklık

EOM, orta kulağın yetersiz havalanması ya da hava sıvı değişim bozukluğu sonucu ortaya çıkar. EOM’nın oluşmasında etkisi olan ya da kolaylaştırıcı bir çok faktör mevcut. Onların birkaçı beraber EOM’u tetikleyebilmekte ve bu faktörlerin ortadan kaldırılması EOM tedavisini kolaylaştırmaktadır.

MÜDAHALE EDİLEBİLİR FAKTÖRLER MÜDAHALE EDİLEMEZ FAKTÖRLER

Tıbbi olmayan

 • Anne sütü erken terk/emzirmeme
 • Passif sigara içiciliği
 • Burun tıkanıklığı yapan hastalıklar (geniz eti, sinüzit, tümör v.s.)
 • Alerjik rinit
 • Reflü hastalığı
 • Sık ÜSYE geçirmesi
 • Kalabalık ve/veya havasız dar ortam (aile/kreş)
 • Sık ve kuralsız antibiyotik kullanımı
 • Kötü hijyen
 • Çeşitli kimyasal maruziyet

Küçük yaş (6 yaşa kadar)

 • Genetik faktörler (mastoid havalanması)
 • Kardeşlerinde benzer hastalık olmuşluğu
 • Orta kulak iltihabı geçirmişlik
 • Çeşitli gelişim bozuklukları (yarık damak/dudak ve Down Sendromu, koanal atrezi vs)
 • İmmotil silia
 • Mukovisidoz
 • Annenin kan grubunun A olması
 • Prematür doğma
 • Uzun doğum proçesi
 • Amnion sıvısında mekonyum
 • Meteorolojik faktörler
 • Ortalama güneşlenme şiddeti
 • Ortalama nisbi nem
 • Kış mevsimi

 

Orta kulakta sıvı birikmesi olarak da bilinen bu durum enfeksiyon bulguları olmaksızın (ağrı, şişme, yüksek ateş) kulak zarı arkasında (orta kulakta) mukos veya sıvı birikmesidir. EOM çocukluk döneminde çok sık görülen hastalıktır. Okul öncesi çocukların %35 ve %70’i en az bir defa EOM’a yakalanmaktadır.