Çalışma Saatleri

  • Hafta İçi

    09:00 - 18:00

  • Hafta Sonu

    10:00 - 17:00

Beyindeki Koku Bölgeleri

Beyindeki Koku Bölgeleri

Beyindeki Koku Bölgeleri

Hava ile taşınana koku molekülleri, burun içerisindeki koku alanında yer alan koku algılayıcı hücreler ile etkileşime girdikten sonra , oluşan sinyal önce koku 

Beyin ve Koku Bölgeleri

Hava ile taşınana koku molekülleri, burun içerisindeki koku alanında yer alan koku algılayıcı hücreler ile etkileşime girdikten sonra , oluşan sinyal önce koku soğancığına (olfaktör bulb) ulaşır daha sonra koku liflerinin meydana getirdiği koku siniri vasıtasıyla beyinde yer alan birincil ve ikincil koku merkezlerine gider bu merkezler "ön koku çekirdeği", "priform korteks" , "amigdala" ve "entorinal korteks" tir. Ön koku çekirdeği karşı taraftan gelen koku sinyalleri ile çağrazlama yaparak diğer tarafa iletilmesini sağlar.

Priform korteks temporal lobun ucunda (polus temporalis, uncus) ve iç yüzünde yerleşmiştir. Brodmanın 34. alanıdır. Özellikle farklı kokuların birbirinden ayırtedilmesini sağlamada önemli rol oyanr. Bu bölgeye yakın oluşan tümörlerde kişiler mevcut kokuları birbirinden ayırtetmede çok zorlanır. Aynı zamanda bu bölge hasarlanmalarında koku halusinasyonları ortaya çıkar.

Amigdala kokulara verilen duygusal yanıtları belirlemede temel işlev görür ve kokuların bizde yarattığı heyecan, kaygı, keyif gibi cevapların ana oluşturulma merkezidir. Entorinal korteks priform korteksin en arka bölümüdür. Sekonder koku bölgesi olarak da bilinir. Brodmann 28. alanıdır. Koku hafızasının oluşumunda, alınan kokuların depolanması, tanımlanması ve bir dahaki karşılaşmada tekrar hafızadaki koku ile karşılaştırılmasında rol oyanayan esas bölgedir.