Çalışma Saatleri

 • Hafta İçi

  09:00 - 18:00

 • Hafta Sonu

  10:00 - 17:00

Bilgisayarlı Dinamik Posturografi Nedir?

Bilgisayarlı Dinamik Posturografi Nedir?

Bilgisayarlı Dinamik Posturografi Nedir?

Vertigo kliniklerinde baş dönmesi olan hastalar değerlendirilirken en çok Vestibülo-oküler refleks (VOR) ve refleksdeki bozukluklar incelenmekte ve ölçülmektedir. Hal bu ki VOR dengeyi sağlayan tek refleks mekanizması deeğildir.

Vertigo kliniklerinde baş dönmesi olan hastalar değerlendirilirken en çok Vestibülo-oküler refleks (VOR) ve refleksdeki bozukluklar incelenmekte ve ölçülmektedir. Hal bu ki VOR dengeyi sağlayan tek refleks mekanizması deeğildir. Sadece en iyi bilinen ve en kolay değerlendirilebilenidir. Denge sisteminin diğer bileşenleri olan merkezi sinir sistemi, görme fonksiyonu ve kas iskelet-somatosensör sistem dahil olmak üzere tüm sistemler birlikte hem de ayrı ayrı değerlendirme olanağı veren yöntem dinamik postürografidir.

Dinamik posturografi testi kişinin vestibüler, vizüel ve somatosensor sisteminin koordinasyonunu ve bunun neticesinde dengesini test etmeyi amaçlayan kantitatif bir testtir. Test cihazı hastanın ayakta durduğu hareketli bir platformu ve bu platformu çevreleyen hareketli bir kabini içerir. Hasta platform üzerinde gözü açık ya da kapalı olarak dururken platformu ve/veya kabinide hareket ettirerek salınım yapması sağlanır ve bu şekilde çeşitli durumlarda hastanın dengesini sağlayıp sağlayamadığı test edilir. Posturografi başlıca iki test gurubunu içerir. Bunlar sensori organizasyon testi (SOT) ve hareket koordinasyon testidir. Vestibüler hastalıkları araştırmada SOT daha kullanışlıdır. SOT sırasında 6 farklı durum için test yapılır. Bunlar:

 • Platform sabit, gözler açık, çevre sabit (tüm sistemler devrede)
 • Platform sabit, gözler kapalı, çevre sabit (görme devre dışı)
 • Platform sabit, gözler açık, çevre salınımda (vestibüler yanılgı)
 • Platform salınımda, gözler açık, çevre sabit (Somatosensoriyal yanılgıda)
 • Platform salınımda, gözler kapalı, çevre sabit (somatosensoriyal ve görsel devre dışı)
 • Platform salınımda, gözler açık, çevre salınımda (Somatosensoriyal ve vestibüler yanılgıda).

Bu şekilde denge sisteminin belirli unsurlarını devre dışı bırakılarak ve sonuçlarını analiz edilerek denge sisteminin hangi birleşeni zayıf olduğunu tespit edilir. Hasta her basamak testi en az 3 defa takrarlar ve her durum için bir denge skoru bilgisayardaki özel yazılım tarafından saptanır, karşılaştırılır ve analize eder. Ayrıca test olası simülasyonların tespitinde de yardımcı olur. Postürografi, anamnez ve diğer vestibüler değerlendirme yöntemleriyle birlikte önemli ipuçları sağlamaktadır ve hastayı bir bütün olarak deerlendirmemize olanak sağlamaktadır. Postürografi vestibüler rehabilitasyon tedavisi alan hastaların takibinde oldukça yararlıdır. Bununla birlikte yeni jenerasyon dinamik postürografi sistemlerinde vestibüler rehabilitasyon programları da yüklü olup, vestibüler rehabilitasyon tedavisinin daha kolay ve sistematize bir şekilde yapılmasına yardımcı olmaktadır.