Çalışma Saatleri

  • Hafta İçi

    09:00 - 18:00

  • Hafta Sonu

    10:00 - 17:00

Burcu Terapisi

Burcu Terapisi

Burcu Terapisi

Koku duyusu ile ilgili sinir hücrelerinin kendini yenileyebilen hücrele olduğunun ortaya konması ve koku uyaranlarının hem koku soğancığında hem de beyindeki koku bölgelerinde ardışık aktivasyonlarla koku algısını tetiklediği ortaya konulmuştur.

Koku duyusu ile ilgili sinir hücrelerinin kendini yenileyebilen hücrele olduğunun ortaya konması ve koku uyaranlarının hem koku soğancığında hem de beyindeki koku bölgelerinde ardışık aktivasyonlarla koku algısını tetiklediği ortaya konulmuştur. Bu araştırılmaların ışığında da koku eğitimi ya da ülkemizdeki adıyla Burcu Terapisi adı verilen tedavi metodu geliştirilmiştir. Burcu terapisi bugün koku bozukluğunun hiç tedavi edilemediği durumlarda insanların yaşam kalitesini yükseltmek için geliştirilmiş bir koku eğitim modelidir. kişilere belli konsantrasyonlardaki kokular uzun süreli koklama egzersizleri için verilir ve koku algılayıcı bölgelerde bir uyanış ve farkındalık oluşturmayı amaçlar bugün için tüm dünyada tedavisi mümkün olamyan koku bozukluğunda kullanlan en etkili yöntemdir. Erkeklerde kadınlara göre daha etkili olduğu araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur. Koklama nefesi ile normal nefes alma teknikleri arasındaki farklılıkların burun havayolu dinamiklerini net olarak ortaya koyan bilgisayar uyumlu akışkan modelleri ve fonksiyonel MR görüntüleri ile hastalarıın bu terapi esnasında koklama nefes tekniğini kullanmaları tedavinin başarı oranını yükseltmektedir. Burcu terapisi gelecekte ortaya konulacak koku yollarının sinirsel tamirinin öncesinde bugün için elimizdeki önemli rehabilitatif tedavi seçeneklerinden birisidir.