Çalışma Saatleri

 • Hafta İçi

  09:00 - 18:00

 • Hafta Sonu

  10:00 - 17:00

Estetik Burun Ameliyatı

Estetik Burun Ameliyatı

Estetik Burun Ameliyatı

Koku duyusunun alınmasını sağlayan burun aynı zamanda solunum sürecinin başlangıcı olması sebebi ile de oldukça önemli bir organdır. Bu fonksiyonların yanı sıra; yüz bölgesinin odağında bulunması, kemikli bir anatomiye sahip olması ve bakıldığında yüzde öncelikli fark edilen organ olması sebebi ile de estetik bağlamda büyük önem taşımaktadır.

Koku duyusunun alınmasını sağlayan burun aynı zamanda solunum sürecinin başlangıcı olması sebebi ile de oldukça önemli bir organdır. Bu fonksiyonların yanı sıra; yüz bölgesinin odağında bulunması, kemikli bir anatomiye sahip olması ve bakıldığında yüzde öncelikli fark edilen organ olması sebebi ile de estetik bağlamda büyük önem taşımaktadır.

Burun organında gerek fonksiyonel gerekse de estetik problemler yaşanabilmektedir. Günümüzde modern tıpta uygulama alanlarının genişlemesi sonucunda birden fazla yöntem uygulanarak burun organına hem estetik hem de işlevsel açıdan müdahale edilebilmektedir.

Burunda Yaşanabilecek Estetik Problemler

Burunda yaşanan fonksiyonel problemler genellikle anatomik yapı bozukluğu ve üst solunum yolunun enfeksiyona maruz kalması sonucunda açığa çıkmaktadır. Burun tıkanıklığı, sinüzit, alerjik rinit, burun içerisinde nazal polip oluşumu, burun içerisinde ya da sinüslerde tümör oluşumları gibi problemler medikal ilaçlarla ya da cerrahi yöntemler ile tedavi edilebilmektedir. Bununla birlikte estetik problemler de cerrahi ya da cerrahi dışı yöntemler ile tedavi edilebilmektedir. Burunda yaşanabilecek estetik problemler aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir;

 • Burun eğriliği
 • Burun kemerinin asimetrik ya da çıkıntılı olması
 • Burun ucunun düşük olması ya da başka şekil bozuklukları
 • Burun kanatlarının büyük olması
 • Burun deliklerinin büyük olması
 • Burunun yüz ve yüzdeki diğer organlara göre büyük ya da küçük olması
 • Burunun uzun olması
 • Burunda travmatik nedenler ile yaşanan şekil bozukluğu

Bu problemlerin biri ya da birkaçı cerrahi yöntemler ile kalıcı olarak düzeltilebilmektedir. Estetik burun ameliyatının başarısını etkileyen faktörlerin başında doktor seçimi, estetik burun ameliyatının planlanması, plana sadık kalınarak cerrahi işlemin uygulanması ve ameliyat sonrası iyileşme sürecidir.

Estetik Burun Ameliyatı Planlaması

Estetik burun ameliyatı olmaya karar veren kişiler öncelikle alanında uzman ve tecrübeli bir doktor tercihi yapmalıdır. Doktor seçimi sürecinde daha önce uygulanmış estetik burun ameliyatı örneklerinin incelenmesi önerilmektedir.

Doktor tercihi yapıldıktan sonra burun şekline karar verilmeden önce ayrıntılı bir muayene süreci yaşanmaktadır. Estetik burun ameliyatı öncesinde doktorun ameliyat sırasında düzeltmesi gereken noktaları sorgulaması gerekmektedir. Bu sorular şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Burun eğriliği bulunuyor mu?
 • Sinüslerde herhangi bir şekil bozukluğu bulunuyor mu?
 • Sinüslerde ya da burun içerisinde tümör yapısı oluşmuş mu?
 • Nazal polip problemi yaşanıyor mu?
 • Alerjik rinit problemi yaşanıyor mu?

Bu problemlerden bir ya da birkaçı yaşandığında ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında tedavi edilmektedir. Burnun fonksiyonel açıdan problemlerinin de estetik burun ameliyatı sürecinde tedavi edilmesi ameliyat sonrası iyileşme sürecinin konforlu bir şekilde yaşanmasını sağlamaktadır.

Estetik burun ameliyatı planlamasında fonksiyonel problemlerin teşhis edilmesinin yanı sıra arzu edilen burun şeklinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. İstenilen burun şeklinin oluşturulup oluşturulamayacağı hastaya net bir şekilde aktarılmalıdır. Aksi halde ameliyat olan kişi uygulama sonrasında kavuşacağı görünümden mutlu olmayacaktır.

Estetik burun ameliyatı planlamasında uygulama sırasında gerçekleştirilecek işlemlerin bütünü kesin olarak belirlenmektedir. Uygulama sırasında ise ameliyat planlamasına sadık kalınmalıdır.

Estetik Burun Ameliyatı Teknikleri

Estetik burun ameliyatı iki farklı teknikle uygulanabilmektedir. Açık rinoplasti ve kapalı rinoplasti olarak ayrılan tekniklerin uygulama alanları ise şu şekildedir;

Kapalı Rinoplasti

Burun cilt örtüsünde herhangi bir kesi uygulanmamakta ameliyat için açılan kesiler burun içerisinde uygulanmaktadır. Açık rinoplasti yöntemine oranla komplikasyon riskinin az olmasının yanı sıra iyileşme süresi de kısadır.

Açık Rinoplasti

Burun deliklerinin alt kısmından kesi uygulaması ile gerçekleştirilmektedir. Özellikle revizyon ameliyatlarında ya da doku hasarının bulunduğu hastalarda daha çok açık rinoplasti tekniği uygulanmaktadır. Görüş açısının geniş olması açısından cerraha çok daha nitelikli bir uygulama alanı sunulmaktadır.

Estetik Burun Ameliyatı Operasyon Süreci

Estetik burun ameliyatı öncesinde hastanın dikkat etmesi gereken birtakım noktalar bulunmaktadır. Bunlar; sigara kullanımına ara vermek, kan sulandırıcı ilaç ya da aspirin kullanmamak ve anestezi uygulaması için belirli bir süre açlık ve susuzluktur. Operasyon süresi uygulanacak işlemlerin sayısına ve yönteme bağlı olarak değişiklik gösterse de 2 saatte tamamlanmaktadır. Hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak aynı gün ya da ertesi gün taburcu işlemi gerçekleştirilmektedir.

Estetik Burun Ameliyatı Sonrası

 • Yatak istirahati sırasında yüksek yastık kullanılmalıdır.
 • Burun ve yüz; çarpma vurma ya da düşme gibi darbelerden korunmalıdır.
 • Burun bölgesinin nemlenmesi engellenmelidir.
 • Ameliyat sonrasında doktorun önerdiği ilaçlar ile ağrı kontrolü sağlanmalıdır.
 • Pansuman ve kontroller aksatılmamalıdır.
 • Ameliyat sonrasında morluk ve ödem oluşumu normal karşılanmalıdır.
 • Gözlük kullanan hastaların hafif çerçeveli gözlük tercih etmesi önerilmektedir.
 • Burunun son şeklini alması cilt ve doku yapısına bağlı olarak 1 yıl gerektirdiği unutulmamalıdır.
 • Direkt güneş ışığına maruz kalınmamalıdır.

Estetik burun ameliyatına başvuracak kişilerin beklentilerini gerçekçi bir şekilde oluşturmaları gerekmektedir. Öyle ki burun organı salt estetik açıdan değil; koku ve solunum gibi fonksiyonlar açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ameliyat planlaması sırasında doktor ile burun şekli konusunda ortak paydada buluşulmalıdır. Aksi halde ameliyat sonrasında yeni burun şeklinden memnun kalınmayacaktır. Bu nedenle ameliyat olacak kişilerin doktor seçimi sürecinde iletişim açısından da bağ kurabileceği bir doktor arayışında olması önerilmektedir.