Çalışma Saatleri

  • Hafta İçi

    09:00 - 18:00

  • Hafta Sonu

    10:00 - 17:00

Kalorik Test Nedir?

Kalorik Test Nedir?

Kalorik Test Nedir?

Kalorik test, kulakta ısı değişikliği yaratılarak endolenfte bir akım oluşturma prensibine dayanan noninvazif objektif vestibüler değerlendirme yöntemidir. Vücut ısısından en az 7 derece artı veya eksi ısı kulağa verildiğinde istenilen endolenfteki akım gerçekleşir ve hastada nistagmus ve baş dönmesi gelişir.

Kalorik test, kulakta ısı değişikliği yaratılarak endolenfte bir akım oluşturma prensibine dayanan noninvazif objektif vestibüler değerlendirme yöntemidir. Vücut ısısından en az 7 derece artı veya eksi ısı kulağa verildiğinde istenilen endolenfteki akım gerçekleşir ve hastada nistagmus ve baş dönmesi gelişir. VHIT ile ortak özelliği vestibulo oküler refleksi de­ğerlendiriyor olmasıdır. Bununla birlikte VHIT yüksek frekans  reseptör hücrelerini (tip 1) değerlendirirken Kalorik test düşük frekans tip 2  hücreleri ölçer. Böylelikle Kalorik test VHIT ile birlikte bir birini tamamlayarak vestibüler sistem hakkında ayrıntılı bigi sağlamaktadır.

Dış kulak yoluna en yakında yerleşmiş olan lateral (horizontal) yarım daire kanallar en çok etkilendiği için kalorik test hVOR‘u gösterir. Nistagmusun yönü sıcak kalorik uyarıda aynı tarafa, soğuk kalorik uyarıda karşı tarafa doğrudur. 

Merkezi sinir sistemini ve vestibüler sistemi baskılayıcı ilaçlar kullanılıyorsa en az 48 saat önceden kesilmelidir. Test başlamadan önce en az 3 saatlık açlık istenmelidir. Teste başlamadan önce hastaya ayrıntılı bilgi verilerek tes esnasında şiddetli baş dönmesi beklenen bir durum olduğunu anlatmak gerekir.

Hastanın horizontal kanalları vertikal pozisyona gelmesi için hastanın başı yaklaşık 30 derece anterofleksiyona getirilerek yatırılır. Hastanın gözleri kapatılır. Su kalorik ise 30 ve 44 derece ısısındaki en az 250 cc su ile en az 30 saniye boyunca uyarı yapılır. Hava kalorik ise 24 ve 50 derece ısıda 1 dakika boyunca uyarı verilir. Hava kalorik daha kullanışlı ve daha kolay olması, aynı zamanda perfore kulak zarı olanlarda da daha güvenli olması nedeniyle günümüzde daha sık kullanılmaktadır, ancak uyarı verirken kulak zarını görerek kalorik kolunun doğru açıda tutulmasına dikkat edilmesi gerekir. Aksi takdirde yalancı hipofonksiyon sonucu verebilir. Sağlıklı bireylerde termal uyaranı takiben 30-40 sn içerisinde nistagmus başlar ve 60-90 sn süresinde maksimum nistagmus aktivitesine ulaşılır. Maksimum nistagmus seviyesine ulaşıldığında hastanın gözleri açılarak bir noktaya odaklanması istenir (fiksasyon süpresyon testi) ve normalde fikasasyonla nistagmus aktivitesinin azalması beklenir. Fiksasyonda süpresyon olmuyorsa serebellar patolojiden şüphelenmek gerekir. Herbir kalorik uyarı sonrası en az 5 dakika hastayı dinlendirmek gerekir. Kalorik test sonucu değerlendirilirken nistagmusun başlama süresi, hızı (slow component eye velocity), süresi ve fiksasyonla süprese olabilirliği dikkate alınır. Test sonucu değerlendirmede ‚‘Jongkee‘‘nin formülü kullanılır: ((sol soğuk+sol sıcak)- (sağ soğuk+sağ sıcak))/(sol soğuk+sol sıcak+sağ soğuk+sağ sıcak) x100. İki taraf arasında %25‘ten daha fazla fark olursa tek ta­raflı kalan pareziden (Vestibüler hipofonksiyon) söz edilir

Sağ ve sol nistagmusun süreleri ayrı ayrı toplanıp aralarındaki farka bakıldığında %25 ten fazla ise yön üstünlüğünden bahsedilir.

Bilim dünyasında vestibüler sistem hakkında bilinenler arttıkça kalorik stimulasyon testinin önemi giderek artmaktadır.