Çalışma Saatleri

  • Hafta İçi

    09:00 - 18:00

  • Hafta Sonu

    10:00 - 17:00

Koku Sözlüğü

Koku Sözlüğü

Koku Sözlüğü

Normal koku duyusu alma durumudur. Kişilerin koku ile ilgili bir şikayeti yok ve koku testlerinde normal sonuçları almışlarsa bu kişileri normozmik bireyler olarak değerlendiririz.

Koku Terimleri 

Normozmi: Normal koku duyusu alma durumudur. Kişilerin koku ile ilgili bir şikayeti yok ve koku testlerinde normal sonuçları almışlarsa bu kişileri normozmik bireyler olarak değerlendiririz.

Hipozmi: Koku almada azalma Koku alma duyusunda azalması koku testleri ile tespit edilen ve koku testlerindeki sonuçları normalden daha düşük skorlar gelen hastalara hipozmik denir.

Anozmi: Anozmi koku alma testlerinde çok düşük değerlerin çıktığı hastalarda kullanılan bir terimdir. Hiç koku alamama ve testin toplan skorunun 0 çıktığı durumlarda Total Anosmi olarak ifade edilir.

Dizozmi: Koku almada bozukluk. Genel bir terimdir. Tüm koku alma bozukluğu ile ilgili durumlarda genel olarak kullanılan bir kavramdır.

Fantozmi: Ortamda koku olmamasına rağmen koku algılama. Hayali koku algısı olarak da adlandırılır. Genellikle psikiyatrik hastalıklarda karşımıza çıkan bir durumdur. Şizofreni hastalarında fantozmi sık görülen bir bulgudur.

Parozmi: Kokuları yanlış algılama, karıştırma. Mevcut kokuları birbiriyle karıştırma durumu olarak da ifade edilen Parozmi özellikle Depresyon hastalarında karşımıza sık çıkar. Bunun dışında boğaz reflüsü hastalarında da sıklıkla rastladığımız Parozmi bulgusu , koku bozuklukları içerisinde son zamanlarda artış gösteren bir durumdur.

Kakozmi: Mevcut kokuları kötü koku olarak algılama. Nörolojik hastalıklarda, kafa travmaları sonrasında ya da beyin tümörlerinde karşımıza çıkabilir.

Hiperozmi: Kokulu ortamlarda aşırı duyarlılılk ve koku konsantrasyonun çok az olduğu durumlarda bile koku alam olarak tanımlanır.

Mikrozmi: Koku alma eşiğinde yükselme. Koku alma eşiğinin yükselmesi ortamda bulunan koku moleküllerinin yoğunluğunun arttığı durumlarda koku alabilen, koku alma hassasiyetinin daha az olduğu kişileri kapsar. Kokuyu saptama ile ilgili bir kavram olan mikrozmi kavramı, makrozmi kavramı ile birlikte çeşitli canlı türlerinin koku alma yeteneğini karşılaştırırken kullanılır. örneğin insanlar köpeklere göre daha mikrozmik canlılardır.

Makrozmi: Koku alma eşiğinde azalma ya da diğer bir tanımlamayla ortamda koku moleküllerinin çok az yoğunlukta olduğu dürümlarda bile kokuyu algılabilme yeteneğidir. İnsanların mevcut kokuyu algılayabilmeleri için 1 cm3 havadaki koku molekülü sayısının en az 700 milyon olması gerekirken, köpekler 1 cm3 havada 10 bin koku molekülünün olması durumunda bile mevcut kokuyu tespit edebilirler.