Çalışma Saatleri

  • Hafta İçi

    09:00 - 18:00

  • Hafta Sonu

    10:00 - 17:00

Papilloma

Laringeal Papillomatosis

Papilloma

HPV (Human Papilloma Virus) enfeksiyonunun ses teli epiteli üzerinde yarattığı bir patolojidir. HPV' nin 100' e yakın tipi bulunmaktadır. Bu tipler arasında 6, 11, 16, 18 numaralı tipler ses tellerini etkilemektedir. 

Laringeal Papillomatosis

HPV (Human Papilloma Virus) enfeksiyonunun ses teli epiteli üzerinde yarattığı bir patolojidir. HPV' nin 100' e yakın tipi bulunmaktadır. Bu tipler arasında 6, 11, 16, 18 numaralı tipler ses tellerini etkilemektedir. Hastalığın malign (kötü huylu) kitleler dönüşme ihtimali mevcuttur özellikle 16 ve 18 tipleri bazı larinks kanser türlerinin nedenleri arasında gösterilmektedir. Bu nedenle takip ve tedavisi önemlidir.

HPV (Human Papilloma Virüs)

HPV DNA virüsüdür. Bu nedenle insan genetiğine entegre olabilme özelliği taşır. Viral DNA kanser hücre genomuna entegre olarak kanser sürecini başlatabilmektedir. HPV' nin dokuda kalış süresi bu karsinojenik süreci daha da kolaylaştrmaktadır. Hastalığın dokuda süreğenliğinin en önemli sebebinin vücudun savunma mekanizmasının verdiği yetersiz yanıt olduğu düşünülmektedir. Özellikle HPV tip 6 ve 11' lerle yapılan çalışmalar vücudun bu tiplere karşı yetersiz bağışıklık yanıtı sonucunda oluştuğu göstermektedir.

HPV DNA'sı papilomatosis, verrüköz lezyonlar ve malign yassı hücreli tümörlerde saptanmıştır. HPV tip 6 ve 11 düşük riskli virüslerdir. Tip 16 ve 18 verrüköz ve malign yassı hücrelerde saptandığı için riskli grubu oluşturmaktadır. Çalışmalar gırtlak kanserlerinin % 25' lik bölümünün HPV ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Erken evre larinks tümörlerinin % 16' sının HPV ile ilişkili olduğu gösterilmiş ve farklı tiplerde (26,31,39,52) HPV DNA' sı saptanmıştır.

Bölgesel olarak enfeksiyonun yarattığı kanser riski de değişmektedir. Tayvan' da insidans 2,5/100 kişi/yıl saptanmıştır. Ayrıca HPV DNA' sı saptanmayan olgularda riskin daha fazla olduğu; oluşumda yaş, alkol, sigara kullanımının ilişkili olmadığı gösterilmiştir.

Pediatrik / Çocukluk Çağı Papillomatozis

Pediatrik yaş grubunda görülen papillomatosis larinks dışında trakea, bronşları da etkilemektedir. Havayolunu tıkama riski yüksektir dolayısıyla tedavisi de kapsamlı ve zordur. Pediatrik grupta HPV tip 6 ve 11 enfeksiyonu dışında 13,39,40,56 tipleri de eşlik edebilmektedir.

Papilloma Tanısı

Biyopsi, patolojik inceleme ve PCR (polimerase Chain Reaction) teknikleri ile konmaktadır

Papilloma Tedavisi

  • Basit eksizyon
  • Lazer vaporizasyon
  • Fotodinamik terapi
  • Antiviral tedavi: IFN alfa, intralezyoner Cidofovir enjeksiyonu