Çalışma Saatleri

  • Hafta İçi

    09:00 - 18:00

  • Hafta Sonu

    10:00 - 17:00

Koku Duyusu

Koku Duyusu

Koku duyusu çevremizi algılamammızı sağlayan 5 duyumuzdan biridir. Koku duyusu insanın diğer insanlarla, kendisiyle, doğadaki diğer canlılarla ve cansız ortamlarla temel ilişkilerini düzenleyen araçlardandır.

Koku duyusu çevremizi algılamammızı sağlayan 5 duyumuzdan biridir. Koku duyusu insanın diğer insanlarla, kendisiyle, doğadaki diğer canlılarla ve cansız ortamlarla temel ilişkilerini düzenleyen araçlardandır. İnsanlarda beynin üst merkezlerinin gelişimi ile birlikte davranışlarımızı düzenlemede koku duyusu diğer hayvanlara göre daha az etkili olsa da hala önemli bir rol oynamaktadır. Öyle ki koku duyusu insanın anne karnında en önce gelişen duyusudur. Bebek doğduğu zaman da anne kokusunu diğer kokulardan ayırt edebilir.

Koku duyusu bir diğer ayırtedici özelliği beyinde talamusa uğramadan direkt olarak koku korteksine giden tek duyu olmasıdır. Talamus vucuda gelen çeşitli uyaranlara karşı bir filtre görevi yapar. Koku hariç tüm duyusal uyaranlar için bir ara istasyon olan talamusun koku duyusunda filtre görevi yapmaması ile kokuya verilen yanıtları da etkiler.