Çalışma Saatleri

 • Hafta İçi

  09:00 - 18:00

 • Hafta Sonu

  10:00 - 17:00

Koku Testleri Nasıl Yapılır?

Koku Testleri Nasıl Yapılır?

Koku Testleri Nasıl Yapılır?

Koku Testleri psikofizik ve elktrofizyolojik testler olarak yapılır. Psikofizik testlerde kokulandırılmış koku çubukları kullanılır. Bu testin aşağıdaki alt başlıkları vardır:

Koku Testleri psikofizik ve elktrofizyolojik testler olarak yapılır. Psikofizik testlerde kokulandırılmış koku çubukları kullanılır. Bu testin aşağıdaki alt başlıkları vardır:

 • Eşik,
 • Ayırtetme,
 • Tanımlama,
 • Hafıza,
 • Hedonik Skala

Eşik testler de düşük konsantrasyondan yüksek konsantrasyona doğru kokulandırılmış çubuklar hastalara koklatılır ve bu kokunun varlığını algıladığı eşik değer tespit edilir. Ayırteme testinde farklı ve aynı kokuları içeren kokular hastalara karışık sıralar ile koklatılarak kokuları birbirinden ayırteme yeteneği ölçülür. Tanımlama testinde kokuları direkt olarak isimlendirmesi istenir.

Hafıza testlerinde pek çok koku ardışık sırada koklatılarak mevcut sıralamanın doğrulanması istenir. Hedonik skallada ise farklı kokuların kişilerde oluşturduğu hazzın derecelendirmesi yapılır.