Çalışma Saatleri

  • Hafta İçi

    09:00 - 18:00

  • Hafta Sonu

    10:00 - 17:00

Kronik Otitis Media Nedir?

Kronik otitis

Kronik Otitis Media Nedir?

Kronik otitis media (KOM), uzun süredir devam eden orta kulağın iltihabıdır. 

Kronik Otitis Media Nedir?

Kronik otitis media (KOM), uzun süredir devam eden orta kulağın iltihabıdır. Hastalık öncelikle kulak zarı olmak üzere, tüm orta kulak ve iç kulak yapılarına zarar vermektedir. Genellikle, erken çocukluk çağında başlayan orta kulak iltihaplarının yeterince tedavi edilip kontrol altına alınmaması ile veya burun ve boğazdaki uzun süren enfeksiyonların östaki tüpü aracılığıyla orta kulağı etkilemesinden oluşur. Bazen kulak travmalarına da bağlı gelişebilir.

Orta kulak mukozal örtüsünün, kemikçiklerin, mastoid hava hücrelerinin ve iç kulağın etkilenme durumuna göre farklı klinik tablolarla kendini gösterebilir. Hastalar genellilke işitme azlığı, kulakta uğultu veya çınlama sesi ve çeşitli sıklıkta tekrarlayan kulak akıntısından yakınırlar. Kulak akıntısı sıklıkla grip-nezle sonrası veya kulağına su kaçırması sonrası tekrarlamakta ve yerel antibiyotikli damlalarla kesilmektedir. Bazı durumlarda akıntı kendiliğinden de başlayabilir ve ilaç tedavisine rağmen kesilmeyebilir. Özellikle ilaç tedavisine dirençli ve/veya kotü kokulu akıntı geliyorsa dirençli enfeksiyon veya kolesteatom gibi altta yatan sorunlar olabileceğinden geciktirmeden mutlaka Kulak Burun Boğaz uzmanına danışılmalıdır. Her tekrarlayan akıntı orta kulaktaki enfeksiyonun alevlenmesi anlamına gelmekte ve orta kulak ve iç kulak yapılarını kötü yönde etkilemektedir. Hatta akıntı hiç olmasa bile bu hastaların kulak zarları yırtık olduğundan orta kulak ve iç kulak yapıları yıpranarak sinsi bir şekilde işitme kaybını ileriletmektedir.

Orta kulak iltihabının alevlenme döneminde ilaçlar verilerek enfeksiyon baskılanır ve sonrasında da ameliyat yapılması gerekmektedir. Ameliyat esnasında hastanın orta kulağına ulaşılır ve orta kulaktaki kireçlenme, kemikçiklerde kopukluk, kolesteatom veya granülasyon gibi patolojik durumlar ortadan kaldırılır ve kulak zarı yırtılması onarılır. Böylelikle orta kulaktaki kötüye giden iltihabi süreç durdurulur ve hastaların kulak zarı ve orta kulak kaynaklı işitme kayıpları düzeltilir.