Çalışma Saatleri

  • Hafta İçi

    09:00 - 18:00

  • Hafta Sonu

    10:00 - 17:00

Koku Hastalıkları

Koku Hastalıkları

Koku Hastalıkları

Bazı doğumsal ve ailevi hastalıklar koku kayıplarına yol açabilir. Bu yüzden koku kaybı ile gelen bir hastamızın bu şikayetlerinin ne kadar süredir var olduğu , nasıl başladığı ve ailesinde başka bireylerde olup olmadığı hastalığın tanısını konulmasında çok önemli bilgiler verir.

Koku Hastalıkları Nelerdir? 

Konjenital ve Genetik Hastalıklar ile Koku Kayıpları

Bazı doğumsal ve ailevi hastalıklar koku kayıplarına yol açabilir. Bu yüzden koku kaybı ile gelen bir hastamızın bu şikayetlerinin ne kadar süredir var olduğu, nasıl başladığı ve ailesinde başka bireylerde olup olmadığı hastalığın tanısını konulmasında çok önemli bilgiler verir.

Koku bozukluğunun hipogonadizm ile yani testosteron eksikliği ile birlikte olduğu ve Kallman Sendromu adı verilen hastalık. Doğumsal koku bozukluğunun en sık nedenlerinden birisidir.

Kafa Travmaları ve Koku Bozukluğu

Koku Tıbbının en zor alanlarından birisini kafa travmaları sonrası oluşan koku bozuklukları oluşturmaktadır.

Özellikle oksipital bölge adının verdiğimiz başın arka tarafına alınan kafa travmaları ve burundaki koku alanı ile beyindeki koku soğancığı araısndaki bağlantıyı sağlayan ince deliklere sahip kemiksi yapının bulunduğu burun tavanına alınan kafa travmalarında sıklıkla koku kaybı ve koku bozukluğu ortaya çıkar. Koku reseptör nöronlarının bu travma sonrası kendini yenileme kapasitesi olmasına rağmen özellikle 2. nöronla bağlantı yollarını bulamamasından dolayı koku kaybı devam etmektedir. Bu gibi durumlarda "Endoskopik Koku Alanı Muayenesi" ve sonrasında "Koku Yolları İleri Görüntüleme Teknikleri" , "Psikofizik ve Elektrofizik Koku Testleri" ile problemin yeri ve şiddeti ortaya konmakta sonrasında problemin çözümü için hangi terapi tekniğinin kullanılacağına karar verilmektedir.

Nörolojik Hastalıklar ve Koku Bozukluğu

Son yıllarda Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara "Koku Bozukluğu" şikayetlerinin de eşlik ettiği sağtanmıştır.

Öyle ki özellikle Parkinson Hastalığında hiç bir nörolojik bulgu başlamadan koku bozukluğu şikayeti başlamakta ve nörologlar hastaların erken teşhisinde hastaları Koku Hastalıkları ile uğraşan KBB Uzmanlarına yönlendirerek Koku Testlerinin yapılmasını istemektedir.

Koku duyusunun hafıza ile yakından ilişkisi, koku merkezlerinin hafıza merkezleri ile olan bağlantıları Fonksiyonel MR teknolojisi ile birlikte daha net ortaya konulmuştur. Bu yüzden Unutkanlık şikayeti başlayan hastalara "Klasik Koku Testleri"ne ek olarak "Koku Hafıza Testleri"ni de kliniğimizde yapmaktayız.

İLGİLİ KONULAR